Contact met de Vertrouwenscontactpersoon binnen Hunterclub

Binnen Hunterclub zijn er afspraken gemaakt rondom Grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur heeft een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Samen met haar hebben wij een beleid opgesteld. Dit document is voor alle leden in te zien tijdens een trainingsavond. Het document kun je ook digitaal opvragen bij een van de bestuursleden. (bestuur@hunterclub.nl)
Samen hebben wij ook gedragsregels met elkaar afgesproken:

  • wij staan open voor iedereen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
  • wij tonen respect voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
  • wij zorgen met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
  • wij zijn een goed gastheer voor bezoekers;
  • wij accepteren elkaars grenzen;
  • wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Als je graag in contact wilt komen met de vertrouwenscontactpersoon, dan kun je een bericht sturen naar het mailadres: vcp-hunterclub@outlook.com
Alle berichten naar dit adres worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor de vertrouwenscontactpersoon.